AKREDİTASYON & AKREDİTE TERAPİSTLER

Uluslararası Metakognitif Terapi Akreditasyonu İçin Gereklilikler

Uluslararası Metakognitif Terapi MasterClass eğitimi sadece MCT Institute tarafından verilmektedir. Programın eğiticileri Metakognitif Terapi kuramcısı Prof. Adrian Wells ve Prof. Hans M. Nordahl’dır. 

Metakognitif terapi eğitimine katılabilmek için temel düzeyde psikopatoloji bilgisi ve terapist becelerine sahip olmak ve aktif olarak danışan görüyor olmak gerekmektedir. Teorik ve süpervizyon eğitiminin dili yalnızca ingilizcedir. 

MCT MasterClass eğitimi Manchester, Trondheim, Copenhagen, Hannover, Stockholm, Oslo gibi MCT Enstitüsü şubelerinin bulunduğu bölgelerde organize edilmektedir. MCT MasterClass programının iki düzey akreditasyon seviyesi bulunmaktadır. 

Level 1 düzey master class eğitimi temel düzeyde metakognitif terapi becerilerinin ve tekniklerinin öğrenildiği, tamamlanması 2 yıl süren, sekiz modülü içerir. Bu modüller; metakognitif terapiye giriş ve temel beceriler, yaygın anksiyete ve kronik endişe, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, travma ve travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve ruminasyon, borderline kişilik bozukluğu ve duygu disregülasyonu ile psikozdur. 2 yılın sonunda, Level 1 düzeyde akreditasyona ulaşabilmek için teorik eğitime düzenli katılım ve süpervizyon gereklilikleri (seans raporlarının doldurulması, akran süpervizyonu, ses kaydı, süpervizör değerlendirmesi) yerine getirilmelidir. 

Level 2 ileri düzey masterclass eğitimi MCT Enstitüsü tarafından verilen şu andaki en ileri seviye eğitimdir. 1.düzeyde öğrenilen metakognitif terapi becerilerini daha ileri seviyeye taşımak, daha dirençli ve komorbiditesi yüksek vakalarda bu becerilerin uygulanması hedeflenmektedir. 

Daha detaylı bilgi için;  https://mct-institute.co.uk/ 

AKREDİTE TERAPİSTLER

HİLAL BEBEK

DERNEK KURUCUSU

Hilal Bebek, Psikoloji Lisansını Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamış, Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını yapmıştır. Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programının tez aşamasındadır. Ortağı olduğu İkon Psikiyatri’de psikoterapist olarak çalışmaktadır.

İlk yıllarda eğitim ve süpervizyonlarını ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapiler ekseninde almıştır.

Kabul ve Kararlılık terapisi ile de ilgilenmiş olan Bebek, ziyaretçi öğrenci olarak Steven Hayes’in Nevada Üniversitesindeki PhD dersleri ve süpervizyonlarında gözlemci olarak bulunmuştur. Ayrıca Boot Camp’e katılarak teorik eğitimlerini

tamamlamıştır.

Son yıllarda çalışmalarını Metakognitif Terapi üzerinde yoğunlaştırmıştır. 3 senelik MKT eğitimini Almanya ve İngiltere’de MKT’nin kuramcısı Adrian Wells ve ekibinden alarak tamamlamış ve Master Class’tan mezun olarak Türkiyenin ilk MCT Enstitüsü onaylı MKT terapistlerinden olmuştur. Level II düzeyindeki ileri seviye MKT eğitimi halen devam etmektedir.

2017 yılında Türkiyede Metakognitif Terapi Derneği’ni kuran Bebek, Adrian Wells’in ‘’Anksiyete ve Depresyonda Metakognitif Terapi’’ adlı temel kitabının editör ve çevirmenlerinden olmuştur.

Bu kitap Metakognitif Terapi eğitimlerinin de temel kitabıdır. Hans Nordahl’dan süpervizyon almaya devam etmektedir.

Okan Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde dersler vermiştir.

Cumhuriyet Gazetesinde haftalık köşe yazıları yazmış olan Bebek,

şu anda PsikeArt ve Gazete Pencere’de yazmaya devam etmektedir.

Ayrıca Kasım 2020’de ‘’Çemberin Dışı’’ adlı kitabı yayınlanmıştır.

ALİ ENGİN UYGUR

DERNEK KURUCUSU

Ali Engin Uygur, ortaokul ve lise eğitimini 7 yıl süreyle Almanca eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tamamlayarak lisans derecesi almıştır.İstanbul Üniversitesi’nde Din Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle tamamlamıştır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü” başlıklı teziyle Üsküdar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu anda Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programında tez dönemindedir.

Hastane ve Özel Muayenehanelerde çalışmıştır. Şu an aynı zamanda ortak olduğu İkon Psikiyatri Kliniği’nde Klinik Psikolog olarak görev yapmaya devam etmektedir. Öğretim görevlisi olarak Okan Üniversitesi PDR bölümü lisans öğrencilerine “Gelişim Psikolojisi” ve “Terapötik İletişim” dersleri vermiştir., Klinik Psikoloji bölümü yüksek lisans öğrencilerine “Klinik Uygulama ve Süpervizyon” dersi vermektedir.

-Metakognitif Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi gibi ekollerde teorik eğitimlerini tamamlamış ve süpervizyon eşliğinde yoğun şekilde hasta takip etmiştir. Klinik pratiğinde uyguladığı ekollerde seminerler vermektedir.

Özellikle Metakognitif Terapi hakkında ulusal ve uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda ve söyleşilerde pek çok atölye çalışması ve sunum yapmıştır. 5 yıldır ilgilendiği ekolde, 3 yıllık eğitim sürecini Metakognitif Terapi kuramcısı Adrian Wells ile Hans Nordahl’dan aldığı eğitimle tamamlamıştır. MCT Institute terafından Level 1 ve Level 2 (ileri düzey) düzeyinde akreditasyonunu tamamlayan ilk Türk terapistlerdendir.

Adrian Wells tarafından yazılan ve MCT Institute masterclass eğitiminin de temel kitabı olan “Anksiyete ve Depresyonda Metakognitif Terapi” kitabının çevirmen ve editörlerindendir. Bu kitap Metakognitif Terapi’nin ilk Türkçe kaynağıdır.

-“Sınav Kaygısı Odaklı Değişim Ajandası” çalışma kitabının yazarıdır.